Kukuruz potiče iz Meksika. Zanimljivo je to što je kukuruz jedina biljka kojoj do sada nije pronađen divlji oblik.  Kukuruz je veoma zdrav i koristi se kako u ljudskoj tako…
44021
Ovas ili zob se koristi u ishrani ljudi i stoke. Još uvek nije određeno njegovo tačno poreklo ali ono što se o njemu zna je daje veoma hranljiv. Sadrži skoro…
23802
Potiče iz Mesopotamije a u Evropi je jedna od najstarijih žitarica. U srednjem veku kada je pšenica bila izuzetno skupa, ječam i raž su se koristili za pripremu hleba. Ječam…
33036
Smatra se da je raž počela da se gaji u Turskoj i da je odatle prenešena u druge delove sveta. Osim za proizvodnju brašna koristi se i za proizvodnju piva…
35194
Heljda se po morfološkim i fiziološkim svojstvima bitno razlikuje od ostalih žitarica ali zbog zrna i načina koriščenja se svrstava u žitarice. Sadrži vitamine B1 i B2, kalijum, fosfor, kalcijum.…
15603
Pšenica je na listi ukupne proizvodnje prinosa odmah na drugom mestu nakon kukuruza. Ona je najvažnija žitarica u ljudskoj prehrani. Koristi se za prozivodnju brašna koje dalje koristimo za hleb,…
33822
Strana 16 od 19