Može da se desi da pukne tokom zavijanja kore.
Brzo i lako se prave.
Ko još ne voli čokoladu? :)
Čupovo zadovoljstvo.
Strana 9 od 679