Smatra se da je raž počela da se gaji u Turskoj i da je odatle prenešena u druge delove sveta. Osim za proizvodnju brašna koristi se i za proizvodnju piva…
35129
Heljda se po morfološkim i fiziološkim svojstvima bitno razlikuje od ostalih žitarica ali zbog zrna i načina koriščenja se svrstava u žitarice. Sadrži vitamine B1 i B2, kalijum, fosfor, kalcijum.…
15578
Pšenica je na listi ukupne proizvodnje prinosa odmah na drugom mestu nakon kukuruza. Ona je najvažnija žitarica u ljudskoj prehrani. Koristi se za prozivodnju brašna koje dalje koristimo za hleb,…
33774
Strana 3 od 3